משלמים לך להביע את עצמך
לא. אנחנו מחויבים לפרטיות של כולם. גם של האנשים אותם הפנתם לאתר.

המערכת נותנת לך קישור עם קוד מזהה ייחודי. למשל: www.midgampanel.com?ref=32332. הקוד המזהה הוא 32332. הוא קוד ייחודי למפנה מסוים. כאשר אדם נכנס למערכת מתוך קישור כזה ואותו אדם נרשם, המערכת מטמיעה את העובדה שהוא נשלח על ידי המפנה (במקרה הזה, 32332).

ראשית כל יש לציין שבכל מקרה לא מופיעים הפרטים של האנשים שהפנתם למערכת שלהם, אלא רק הקוד שהמערכת נותנת להם, זאת משום שאנחנו מחוייבים גם לפרטיות של האנשים אותם הפנתם למערכת שלנו. שנית, על מנת שהפניה תירשם כמו שצריך צריכים להתקיים מספר תנאים: (1) העתקם את הקישור נכון (יש לכלול את כל הקישור כפי שמופיע בדף הקוד שלך). (2) האדם שהופנה למערכת מהקישור שלך אכן נרשם למערכת מאותה הכניסה (למשל, אם בוצעה כניסה, אך לא היה רישום וכמה ימים לאחר מכן האדם נכנס שוב, אבל הפעם מחיפוש בגוגל - זה לא יחשב כהפנייה). (3) האדם שהופנה השלים את הרישום (חלק מהאנשים פשוט לא משלימים את הרישום ברגע שהם רואים שהם נדרשים לפרטים מזהים שאינם מעוניינים למסור, כל עוד לא השלימו את הרישום - זה לא נחשב וממילא הם לא יקבלו הזמנות להשתתפות). חשוב לזכור גם שלא מקבלים גמול על עצם ההפנייה, אלא רק כאשר אותם מופנים שלך עונים על סקרים שנשלחים אליהם.

כאשר אתם עונים על סקר, אתם מקבלים את הגמול באופן מיידי. כאשר מופנה שלכם עונה על סקר, אתם רואים את זה בחיווי על הפעילות של האנשים אותם הפנתם, אבל הגמול על כך יחשב לכם רק כאשר הסקר יסגר באופן פורמאלי. לרוב זה יום-יומיים לאחר מכן, במקרים קיצוניים זה יכול להיות גם מספר שבועות אחר כך.