מפעילים את הרשת בשבילך

תנאי שימוש כלליים במערכת

 1. החוקרים המזמינים של המחקר הם האחראים הבלעדיים לוודא שיש להם את מלוא הזכויות לשימוש בכלי המחקר בהם הם משתמשים
 2. חוקרים הפועלים במסגרות ארגוניות מורכבות בכלל ובאוניברסיטאות בפרט, חייבים לוודא לפני המחקר שהם פועלים לפי ההנחיות להזמנת שירותים חיצוניים של אותם ארגונים. במקרה והארגון לא יסכים להכיר בתשלום, המזמין עצמו ישא בתשלום במלואו ובאופן מיידי.
 3. סך כל חבות פאנל פרויקט המדגם בע''מ לנזקים ישירים מכל עילה שהיא, לא תעלה על סכום התמורה אותה ישלם המזמין הפרויקט.
 4. אנחנו מנפיקים ''חשבון עסקה'' בזמן ביצוע השירות.
 5. אנחנו מנפיקים ''חשבונית מס קבלה'' בזמן ביצוע התשלום.
 6. החוקרים מסכימים לתנאים הנוגעים לשאלות בקרה
 7. החוקרים מסכימים לתנאים הנוגעים לשימוש במערכות חיצוניות.
 8. פרטיות המשיבים - אין לשאול במסגרת המחקר שאלות מזהות כל שהן (שם, כתובת, מספר טלפון וכו')
 9. פאנל פרויקט המדגם עובד כל הזמן על מנת לספק נתונים איכותיים ככל הניתן. אבל גם אנחנו לא מסוגלים לספק נתונים ''מושלמים''. לפיכך על הלקוח להבין ולהסכים לתנאים הבאים:
  1. באופן עקרוני לא נסכים לתנאי ''איכות נתונים'' שיקבעו על ידי החוקר לאחר שהוא קיבל את הנתונים. אם יש משהו חשוב במיוחד - ציינו אותו במפורש מראש (לפני איסוף הנתונים) ובאופן ברור!
  2. לא ניתן לפסול אנשים (לא לשלם עבורם) משום שהם ענו ''מהר מדי''. לא ניתן לדעת בוודאות שאותם אנשים לא קראו חלקית או לא קראו באופן מלא. אם אותם אנשים סיימו את המחקר - החוקר ישא בתשלום גם עבורם.
  3. לא ניתן לפסול אנשים (לא לשלם עבורם) משום שהתייחסו ''לא ברצינות'' לשאלה פתוחה.