מפעילים את הרשת בשבילך

אנחנו מתכנתים את המחקרים מתבניות שאנחנו יצרנו, מה שמאפשר לנו גמישות מקסימאלית בתפירה של המערכת לצורכי הלקוח. אנו מאפשרים:

 • מערכי מחקר רוחביים ואורכיים
 • הקפצות של משתמשים בהתאם לזהותם או תשובותיהם
 • רנדומיזציה מסוגים שונים
 • שילוב מולטימדיה
 • 20 סוגי שאלות

להלן סוגי השאלות שיש לנו במערכת. אפשרויות מסוימות הקשורות בשאלה ספציפית יופיעו בסעיפים המתייחסים לכל שאלה. מצ''ב מאפיינים רלוונטיים לרוב סוגי השאלות:

 • המשיבים מחוייבים לענות על כל השאלות
 • ניתן לשלב סרטונים ותמונות בהנחיות לשאלה ולפעמים גם בסעיפי התשובות
 • המערכת מאפשרת יצירת נוסח זכר/נקבה בקלות, שלחו לנו נוסח זכר בלבד ואנחנו יוצרים נוסח נקבה
 • ניתן לשלב טיימר שמקציב זמן מקסימלי למענה על השאלה
 • ניתן ליצור השהייה, כך שהכפתור שמאפשר להמשיך בשאלון מופיע רק לאחר השהייה

שאלות פתוחות

פתוחות קצרות

שנים

 • בשאלות טקסט ניתן לקבוע כמה תווים מינימום ומקסימום המשיב יכתוב
 • בשאלות אליהן התשובה היא מספרית, המערכת מחייבת תשובה מספרית (מספר שלם) וניתן לקבוע גבול מקסימלי ומינימאלי
פתוחה מחולקת
 • ניתן לקבוע כמה שורות מוצגות למשיב
 • כל תשובה נכנסת לעמודה נפרדת בטבלה
 • המערכת מחייבת לענות על 2 שורות לפחות
טקסט גדול

 • ניתן לקבוע כמה תווים מינימום ומקסימום המשיב יכתוב


שאלה סגורה עם תשובה בודדת

כפתורי רדיו


בחירת גלילה

 • בשאלות אליהן התשובה היא מספרית, המערכת מחייבת תשובה מספרית (מספר שלם) וניתן לקבוע גבול מקסימלי ומינימאלי
כפתורי רדיו אופקי

איטליה קנדה אוסטרליה ברזיל

 • במענה סלולרי השאלה מוצגת בצורה אנכית (כמו שאלת כפתורי רדיו)


שאלות סגורות עם תשובות מרובות

תיבות סימון

 • ניתן לציין תשובה אחרונה שמבטלת את הבחירות האחרות (''באף מדינה'')
 • ניתן לציין מספר בחירות מינימאליות ומקסימליות
ליקרט

במידה רבה מאוד במידה רבה במידה מועטה במידה מועטה מאוד
המסלולים בטבע
המסעדות בהן אכלת
מקומות הלינה

 • במענה סלולרי השאלה מוצגת בצורה אנכית (כמו שאלת כפתורי רדיו)

דיפרנציאל סמנטי

אנא תאר את ראש הממשלה לאור התיאורים הבאים:
חם קר
אמין לא אמין
לא הוגן הוגן
פחדן אמיץ

 • במענה סלולרי השאלה מוצגת בצורה אנכית (כמו שאלת כפתורי רדיו)
סליידר

חם קר
אמין לא אמין
לא הוגן הוגן
פחדן אמיץ


 • הסמן מונח מההתחלה על הקו. אם הערך זהה למיקום ההתחלתי, לא ניתן לדעת האם זה משום שזו התשובה או משום שהמשיב החליט להתעלם

חלוקת משאבים

קריאת ספרים
צפייה בטלוויזיה
פעילות חברתית עם חברים
בילוי עם המשפחה
אחר
סה'כ: (הסכום צריך להסתכם ב- 100)

דירוג

 

1.

2.

3.

4.

5.