מפעילים את הרשת בשבילך

בקרות קריאה

אנחנו מעודדים חוקרים להשתמש בשאלות כאלה, אבל צריך לעשות את זה בצורה כזאת שלא תהרוס לנו את הפאנל. שאלות בדיקה קריאה עמוק בתוך השאלון הן בעייתיות משום ש- (א) יתכן והן שאלות הבנה ולא שאלות בדיקת קריאה, זאת אומרת ייתכן שהמשתתף פשוט לא הבין את ההנחיות ו-(ב) אפילו אדם שקרא היטב בהתחלה, לפעמים עלול לאבד ריכוז בהמשך. בכל מקרה זה לא הוגן כלפי הפאנליסטים וזה יוצר תסכול ומרירות שאנחנו לא מעוניינים בה. משום כך ההנחיות שלנו הן:

  1. אם משתתף עונה לא נכון על שאלת בדיקת קריאה בתחילת השאלון (השאלה חייבת להיות ממוקמת בין 20 השאלות הראשונות ולפעמים אפילו פחות מזה) אז אין בעיה להעיף את המשתתף והוא לא יקבל תגמול וחוקר לא יחוייב בגינו. במקרה כזה גם חייבים להעיף את המשתתף מייד לאחר שהוא נכשל בבדיקת הקריאה ולא בסוף השאלון.
  2. אם משתתף עונה לא נכון על שאלת בדיקת קריאה באמצע או סוף השאלון - אפשר לתת לו הודעה על כך ולהחזיר אותו לנקודה הרלוונטית בתחילת השאלון ולאפשר לו לענות שוב.

בכל מקרה אנחנו לא יכולים להתחייב מראש מה יהיה שיעור האנשים שיכשלו בבדיקת הקריאה, זה תלוי בטיב השאלון, מיקום השאלה והדרך בה היא מנוסחת.